2021-04-10 Engelska/English Svenska/Swedish
 Ansökan om ID och lösenord Beställning av ID

 
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Telefon hem
Mobiltelefon
E-postadress
Adress
Postnummer
Postadress

Coadress

Hemkommun


DesktopWeb
 
 

Ansöker du om id och lösenord till Vux, tänk på att skydda ditt lösenord.OBS! Detta är inte en webbansökan utan här skapar du bara en inloggning.Kontaktuppgifter till vuxenutbildningen telefon 0911-69 60 00 (vx) epost: vuxenutbildningen@pitea.se.
Internet Explorer | FireFox
Kundens logo
Vuxenutbildningen i Piteå e-post vuxenutbildningen@pitea.se
Tieto